Ověříme zranitelnost
vašich aplikací

Penetrační testy ověří nejen míru zranitelnosti vašich systémů proti neoprávněnému průniky, ale také vás ochrání před existujícími hrozbami. 

Jaké testy nabízíme
Proč nechat vaše aplikace testovat

Detailní přehled o reálných rizicích, kterým aplikace čelí

Návrh bezpečné opravy zranitelností

Testujeme dle osvědčených metodik a standardů

V naší nabídce najdete

Druhy penetračních testů

pc

Penetrační testy webových aplikací

Webová aplikace je pro spoustu společností vstupní branou ke klientům. Pro některé je web marketingovým prostředkem, jiné společnosti mají na funkcionalitě svých webových aplikací postaven celý business plán. Ať vaše webová aplikace obslouží desítky nebo rovnou miliony zákazníků denně, její bezpečnost by pro vás měla být prioritou.

  • Prověření aplikace proti útokům a hrozbám.
  • Eliminace současných rizik.
  • Ochrana před ztrátou důvěryhodnosti a klientů.
  • Konkrétní doporučení k odstranění zjištěných nedostatků.
Další informace
mobile

Penetrační testy infrastruktury

Infrastruktura by se dala přirovnat k nosnému pilíři, představuje routery, switche, proxy a servery, na kterých běží vaše aplikace. Ať již webové aplikace, nebo různé API užívané vaši mobilní aplikací. Z pohledu bezpečnosti dělíme penetrační testy infrastruktury na dvě hlavní kapitoly:

  • Interní - interní penetrační testy simulují útočníka, který získal přístup do interní sítě. Ať se jedná o hackera, nebo nepoctivého zaměstnance, který chce škodit, jde o skutečný risk, který může mít velice závažný dopad.
  • Externí - tyto testy poskytnou klientovi detailní přehled o tom, jaké zranitelnosti je vyskytují v té části infrastruktury, která je dostupná ze sítě Internet.
Další informace
wifi

Penetrační testy mobilních aplikací

Mobilní telefony se stávají stále vyspělejšími, přístup k Internetu již v dnešní době také není problém a to zapříčinilo rapidní rozvoj prostředí, které mají vývojáři k dispozici.

Tento pokrok má, jako všechny rozvíjející se technologie, i druhou stranu mince. Nabídka bohaté funkcionality s sebou přináší značné nároky na zabezpečení platformy a aplikace. Ani jedna z dvou nejrozšířenějších platforem (iOS a Android) negarantují bezpečnost vytvořených aplikací, ta zůstává primárně v rukou vývojářů.

Další informace
PENETRAČNÍ TESTY

Pokud jste provozovateli webových aplikací, zvažte prověření jejich zabezpečení a odolnost vůči útokům hackerů a dalším možným hrozbám.

CEO Captes s.r.o., Jan Kopecký