Penetrační testy
infrastruktury

Infrastruktura by se dala přirovnat k nosnému pilíři, představuje routery, switche, proxy a servery, na kterých běží vaše aplikace. Ať již webové aplikace, nebo různé API užívané vaší mobilní aplikací.

Jaké testy nabízíme

Konkrétní rizika,
kterých se společnost bojí
pc

Interní a externí penetrační testy

Z pohledu bezpečnosti dělíme penetrační testy infrastruktury na dvě hlavní kapitoly:

 • Interní - interní penetrační testy simulují útočníka, který získal přístup do interní sítě. Ať se jedná o hackera, nebo nepoctivého zaměstnance, který chce škodit, jde o skutečný risk, který může mít velice závažný dopad.
 • Externí - tyto testy poskytnou klientovi detailní přehled o tom, jaké zranitelnosti je vyskytují v té části infrastruktury, která je dostupná ze sítě Internet.

mám zájem o penetrační testy

mobile

Jak probíhá penetrační testování?

Kroky můžeme shrnout do následujících bodů:

 • Pre-engagement Interactions
 • Intelligence Gathering
 • Threat Modeling
 • Vulnerability Analysis
 • Exploitation
 • Post Exploitation
 • Reporting

mám zájem o penetrační testy

wifi

 

Odhalíme všechny chyby

Na jaké prvky se zaměřujeme (liší se pro interní/externí testy)?

 • Routery
 • Switche
 • Servery
 • Koncové stanice

V rámci penetrační testů zkoumáme dostupnost prvků, nainstalovaný OS, aktivní služby, jejich verzi a chyby v konfiguraci. Díky tomuto postupu jsme schopni odhalit chyby, které by mohly být zneužity reálnými útočníky při útoku na vaši společnost.

mám zájem o penetrační testy
PENETRAČNÍ TESTY

Pokud jste provozovateli webových aplikací, zvažte prověření jejich zabezpečení a odolnost vůči útokům hackerů a dalším možným hrozbám.

CEO Captes s.r.o., Jan Kopecký