Code review

Tato služba je vhodná především pro aplikace, které vnímáte jako ty nejdůležitější a kritické pro Váš business. Služba je poměrně náročná na čas, nicméně poskytuje nejlepší pokrytí testované aplikace.

Jaké testy nabízíme

Konkrétní rizika,
kterých se společnost bojí
pc

Odhalí chyby

Přístup ke zdrojovému kódu nám umožní odhalit i chyby, které nejsou při dynamickém testování odhalitelné, nebo je jejich odhalení velice obtížné. Zpravidla se jedná o komplexní zranitelnosti v business logice, složité problémy s autorizací, nebo session management.

mobile

Jak probíhá source code review?

Pro source code review používáme automatizované nástroje i manuální postup (většinou tzv. hybridní postup, kdy je prováděn i threat modeling).

mám zájem o Source Code Review
PENETRAČNÍ TESTY

Pokud jste provozovateli webových aplikací, zvažte prověření jejich zabezpečení a odolnost vůči útokům hackerů a dalším možným hrozbám.

CEO Captes s.r.o., Jan Kopecký